• پارافین تراپی یک درمان آرام بخش است که در آن پاها در مخلوط گرم پارافین و موم بر پایه نفت و روغن معدنی غوطه ور می شوند. این روش گرم کردن باعث آرام شدن مفاصل و بهبود گردش خون می شود و ترکیب روغن و موم، باعث نرم شدن پوست ی شود. جالب است بدانید که اکثر مراکز اسپا و سالن ها زیبایی قبل از انجام پدیکور، پاها را پارافین تراپی می کنند. در این مقاله قصد داریم درباره پارافین تراپی و چگونگی انجام آن اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم.